หน้าแรก

ตาราง

จองตั๋ว

ถาม-ตอบ

ไลน์

ติดต่อ


อุดร กรุงเทพ
เวลารถออกต้นทางปลายทางประเภทรถที่ให้บริการเวลาในการเดินทาง
07:30อุดรธานี บ.ข.ส.กรุงเทพS.Class08ชม 30น
08:30กรุงเทพอุดรธานี บ.ข.ส.
08:45อุดรธานี บ.ข.ส.กรุงเทพ
09:45
10:30
11:15
12:30
14:00
15:30
16:30กรุงเทพอุดรธานี บ.ข.ส.
17:30อุดรธานี บ.ข.ส.กรุงเทพ
18:30
18:30กรุงเทพอุดรธานี บ.ข.ส.
19:30อุดรธานี บ.ข.ส.กรุงเทพ
19:45กรุงเทพอุดรธานี บ.ข.ส.
20:15อุดรธานี บ.ข.ส.กรุงเทพ
22:45
23:45กรุงเทพอุดรธานี บ.ข.ส.

ภูเก็ต หนองคาย
เวลารถออกต้นทางปลายทางประเภทรถที่ให้บริการเวลาในการเดินทาง
11:00ภูเก็ต บ.ข.ส.หนองคาย บ.ข.ส.Normal21ชม 00น
12:00หนองคาย บ.ข.ส.ภูเก็ต บ.ข.ส.
14:00ภูเก็ต บ.ข.ส.หนองคาย บ.ข.ส.S.Class
14:00หนองคาย บ.ข.ส.ภูเก็ต บ.ข.ส.
14:30Normal

กรุงเทพ หนองคาย
เวลารถออกต้นทางปลายทางประเภทรถที่ให้บริการเวลาในการเดินทาง
06:30กรุงเทพหนองคาย บ.ข.ส.S.Class09ชม 30น
08:30หนองคาย บ.ข.ส.กรุงเทพ
10:00
10:30กรุงเทพหนองคาย บ.ข.ส.
19:00หนองคาย บ.ข.ส.กรุงเทพ
19:30
19:30กรุงเทพหนองคาย บ.ข.ส.
20:00หนองคาย บ.ข.ส.กรุงเทพ
21:45กรุงเทพหนองคาย บ.ข.ส.

พัทยา ขอนแก่น
เวลารถออกต้นทางปลายทางประเภทรถที่ให้บริการเวลาในการเดินทาง
10:00พัทยาขอนแก่นS.Class10ชม 15น
10:00ขอนแก่นพัทยา
21:00พัทยาขอนแก่น
21:30ขอนแก่นพัทยา

ขอนแก่น กรุงเทพ
เวลารถออกต้นทางปลายทางประเภทรถที่ให้บริการเวลาในการเดินทาง
00:45ขอนแก่นกรุงเทพS.Class06ชม 00น
07:45
08:30
09:30
10:30
11:30
12:45
15:30
16:30
18:00
19:40
20:40
22:30
23:30
23:30กรุงเทพขอนแก่น

ระยอง หนองบัวลำภู
เวลารถออกต้นทางปลายทางประเภทรถที่ให้บริการเวลาในการเดินทาง
18:30ระยองหนองบัวลำภูS.Class15ชม 50น

เลย ระยอง
เวลารถออกต้นทางปลายทางประเภทรถที่ให้บริการเวลาในการเดินทาง
17:00เลยระยองS.Class16ชม 30น
17:45ระยองเลย

นครพนม ระยอง
เวลารถออกต้นทางปลายทางประเภทรถที่ให้บริการเวลาในการเดินทาง
07:00นครพนม บ.ข.ส.ระยองS.Class17ชม 00น
08:30ระยองนครพนม บ.ข.ส.Normal
15:30นครพนม บ.ข.ส.ระยอง
16:00
16:3017ชม 10น
17:30ระยองนครพนม บ.ข.ส.17ชม 00น
18:15S.Class19ชม 00น
19:00Normal17ชม 00น

ระยอง กาฬสินธุ์
เวลารถออกต้นทางปลายทางประเภทรถที่ให้บริการเวลาในการเดินทาง
17:00ระยองกาฬสินธุ์S.Class13ชม 00น
17:30กาฬสินธุ์ระยอง
18:45ระยองกาฬสินธุ์

บ้านแพง ระยอง
เวลารถออกต้นทางปลายทางประเภทรถที่ให้บริการเวลาในการเดินทาง
16:00อ.บ้านแพงระยองNormal16ชม 00น
18:00ระยองอ.บ้านแพง

นครศรีธรรมราช นครพนม
เวลารถออกต้นทางปลายทางประเภทรถที่ให้บริการเวลาในการเดินทาง
11:00นครศรีธรรมราชนครพนม บ.ข.ส.Normal23ชม 00น
11:00นครพนม บ.ข.ส.นครศรีธรรมราช
14:00
14:00นครศรีธรรมราชนครพนม บ.ข.ส.

เชียงยืน กรุงเทพ
เวลารถออกต้นทางปลายทางประเภทรถที่ให้บริการเวลาในการเดินทาง
09:05เชียงยืนกรุงเทพS.Class07ชม 00น
20:35
21:30กรุงเทพเชียงยืน

กระนวน กรุงเทพ
เวลารถออกต้นทางปลายทางประเภทรถที่ให้บริการเวลาในการเดินทาง
19:30กระนวนกรุงเทพS.Class07ชม 30น
21:15กรุงเทพกระนวน

หนองริวหนัง กรุงเทพ
เวลารถออกต้นทางปลายทางประเภทรถที่ให้บริการเวลาในการเดินทาง
19:00หนองริวหนังกรุงเทพS.Class07ชม 40น
21:15กรุงเทพหนองริวหนัง

สร้างคอม กรุงเทพ
เวลารถออกต้นทางปลายทางประเภทรถที่ให้บริการเวลาในการเดินทาง
18:30สร้างคอมกรุงเทพS.Class10ชม 10น
21:45กรุงเทพสร้างคอม

บ้านแพง กรุงเทพ
เวลารถออกต้นทางปลายทางประเภทรถที่ให้บริการเวลาในการเดินทาง
16:15อ.บ้านแพงกรุงเทพS.Class13ชม 30น
21:00กรุงเทพอ.บ้านแพง

มหาสารคาม กรุงเทพ
เวลารถออกต้นทางปลายทางประเภทรถที่ให้บริการเวลาในการเดินทาง
08:30สถานี มหาสารคามกรุงเทพS.Class07ชม 00น
10:30
22:30

บึงกาฬ กรุงเทพ
เวลารถออกต้นทางปลายทางประเภทรถที่ให้บริการเวลาในการเดินทาง
17:15บึงกาฬกรุงเทพS.Class13ชม 10น
18:1512ชม 30น
19:30กรุงเทพบึงกาฬ
20:30

แกดำ กรุงเทพ
เวลารถออกต้นทางปลายทางประเภทรถที่ให้บริการเวลาในการเดินทาง
19:30แกดำกรุงเทพS.Class08ชม 15น
21:30กรุงเทพแกดำ

สุวรรณคูหา กรุงเทพ
เวลารถออกต้นทางปลายทางประเภทรถที่ให้บริการเวลาในการเดินทาง
18:45สุวรรณคูหากรุงเทพS.Class10ชม 00น
20:45กรุงเทพสุวรรณคูหา10ชม 20น

นายูง กรุงเทพ (อ)
เวลารถออกต้นทางปลายทางประเภทรถที่ให้บริการเวลาในการเดินทาง
17:30นายูงกรุงเทพS.Class10ชม 00น
21:00กรุงเทพนายูง11ชม 20น

ดอนตาล กรุงเทพ
เวลารถออกต้นทางปลายทางประเภทรถที่ให้บริการเวลาในการเดินทาง
17:30ดอนตาลกรุงเทพS.Class11ชม 15น
20:00กรุงเทพดอนตาล

สังคม กรุงเทพ
เวลารถออกต้นทางปลายทางประเภทรถที่ให้บริการเวลาในการเดินทาง
18:15สังคมกรุงเทพS.Class12ชม 55น
20:45กรุงเทพสังคม13ชม 00น