หน้าแรก

ตาราง

จองตั๋ว

ถาม-ตอบ

ไลน์

ติดต่อ


อุดร กรุงเทพ
เวลารถออกต้นทางปลายทางประเภทรถที่ให้บริการเวลาในการเดินทาง
07:30อุดรธานี บ.ข.ส.กรุงเทพS.Class08ชม 30น
08:30กรุงเทพอุดรธานี บ.ข.ส.
08:45อุดรธานี บ.ข.ส.กรุงเทพ
09:45
10:30
11:15
12:30
14:00
15:30
16:30กรุงเทพอุดรธานี บ.ข.ส.
18:00อุดรธานี บ.ข.ส.กรุงเทพ
18:45กรุงเทพอุดรธานี บ.ข.ส.
19:00อุดรธานี บ.ข.ส.กรุงเทพ
19:30
20:15
22:45
23:45กรุงเทพอุดรธานี บ.ข.ส.

ภูเก็ต หนองคาย
เวลารถออกต้นทางปลายทางประเภทรถที่ให้บริการเวลาในการเดินทาง
11:00ภูเก็ต บ.ข.ส.หนองคาย บ.ข.ส.Normal21ชม 00น
12:00หนองคาย บ.ข.ส.ภูเก็ต บ.ข.ส.
14:00S.Class
14:00ภูเก็ต บ.ข.ส.หนองคาย บ.ข.ส.
14:30หนองคาย บ.ข.ส.ภูเก็ต บ.ข.ส.Normal

กรุงเทพ หนองคาย
เวลารถออกต้นทางปลายทางประเภทรถที่ให้บริการเวลาในการเดินทาง
06:30กรุงเทพหนองคาย บ.ข.ส.S.Class09ชม 30น
08:30หนองคาย บ.ข.ส.กรุงเทพ
09:30กรุงเทพหนองคาย บ.ข.ส.
10:00หนองคาย บ.ข.ส.กรุงเทพ
19:00
19:30กรุงเทพหนองคาย บ.ข.ส.
19:30หนองคาย บ.ข.ส.กรุงเทพ
20:00

พัทยา ขอนแก่น
เวลารถออกต้นทางปลายทางประเภทรถที่ให้บริการเวลาในการเดินทาง
10:00พัทยาขอนแก่นS.Class10ชม 15น
10:00ขอนแก่นพัทยา
21:00พัทยาขอนแก่น
21:30ขอนแก่นพัทยา

ขอนแก่น กรุงเทพ
เวลารถออกต้นทางปลายทางประเภทรถที่ให้บริการเวลาในการเดินทาง
00:45ขอนแก่นกรุงเทพS.Class06ชม 00น
08:00
08:30
09:30
10:30
11:30
12:45
15:30
16:30
18:00
19:40
20:40
22:30
23:30
23:30กรุงเทพขอนแก่น

ระยอง หนองบัวลำภู
เวลารถออกต้นทางปลายทางประเภทรถที่ให้บริการเวลาในการเดินทาง
18:30ระยองหนองบัวลำภูS.Class15ชม 50น

เลย ระยอง
เวลารถออกต้นทางปลายทางประเภทรถที่ให้บริการเวลาในการเดินทาง
17:00เลยระยองS.Class16ชม 30น
17:45ระยองเลย

นครพนม ระยอง
เวลารถออกต้นทางปลายทางประเภทรถที่ให้บริการเวลาในการเดินทาง
07:00นครพนม บ.ข.ส.ระยองS.Class17ชม 00น
08:30ระยองนครพนม บ.ข.ส.Normal
15:30นครพนม บ.ข.ส.ระยอง
16:00
16:3017ชม 10น
17:30ระยองนครพนม บ.ข.ส.17ชม 00น
18:15S.Class19ชม 00น
19:00Normal17ชม 00น

ระยอง กาฬสินธุ์
เวลารถออกต้นทางปลายทางประเภทรถที่ให้บริการเวลาในการเดินทาง
17:00ระยองกาฬสินธุ์S.Class13ชม 00น
17:30กาฬสินธุ์ระยอง
18:45ระยองกาฬสินธุ์

บ้านแพง ระยอง
เวลารถออกต้นทางปลายทางประเภทรถที่ให้บริการเวลาในการเดินทาง
16:00อ.บ้านแพงระยองNormal16ชม 00น
18:00ระยองอ.บ้านแพง

นครศรีธรรมราช นครพนม
เวลารถออกต้นทางปลายทางประเภทรถที่ให้บริการเวลาในการเดินทาง
11:00นครศรีธรรมราชนครพนม บ.ข.ส.Normal23ชม 00น
11:00นครพนม บ.ข.ส.นครศรีธรรมราช
14:00

เชียงยืน กรุงเทพ
เวลารถออกต้นทางปลายทางประเภทรถที่ให้บริการเวลาในการเดินทาง
09:05เชียงยืนกรุงเทพS.Class07ชม 00น
20:35
21:30กรุงเทพเชียงยืน

กระนวน กรุงเทพ
เวลารถออกต้นทางปลายทางประเภทรถที่ให้บริการเวลาในการเดินทาง
19:30กระนวนกรุงเทพS.Class07ชม 30น
21:15กรุงเทพกระนวน

หนองริวหนัง กรุงเทพ
เวลารถออกต้นทางปลายทางประเภทรถที่ให้บริการเวลาในการเดินทาง
19:00หนองริวหนังกรุงเทพS.Class07ชม 40น
21:15กรุงเทพหนองริวหนัง

สร้างคอม กรุงเทพ
เวลารถออกต้นทางปลายทางประเภทรถที่ให้บริการเวลาในการเดินทาง
18:30สร้างคอมกรุงเทพS.Class10ชม 10น
21:45กรุงเทพสร้างคอม

บ้านแพง กรุงเทพ
เวลารถออกต้นทางปลายทางประเภทรถที่ให้บริการเวลาในการเดินทาง
16:15อ.บ้านแพงกรุงเทพS.Class13ชม 30น
20:00กรุงเทพอ.บ้านแพง

มหาสารคาม กรุงเทพ
เวลารถออกต้นทางปลายทางประเภทรถที่ให้บริการเวลาในการเดินทาง
08:30สถานี มหาสารคามกรุงเทพS.Class07ชม 00น
10:30
22:30

บึงกาฬ กรุงเทพ
เวลารถออกต้นทางปลายทางประเภทรถที่ให้บริการเวลาในการเดินทาง
17:15บึงกาฬกรุงเทพS.Class13ชม 10น
18:1512ชม 30น
19:30กรุงเทพบึงกาฬ
20:30

กรุงเทพ แกดำ
เวลารถออกต้นทางปลายทางประเภทรถที่ให้บริการเวลาในการเดินทาง
08:45กรุงเทพแกดำS.Class08ชม 15น
19:30แกดำกรุงเทพ
21:30กรุงเทพแกดำ

สุวรรณคูหา กรุงเทพ
เวลารถออกต้นทางปลายทางประเภทรถที่ให้บริการเวลาในการเดินทาง
18:45สุวรรณคูหากรุงเทพS.Class10ชม 00น
20:45กรุงเทพสุวรรณคูหา10ชม 20น

นายูง กรุงเทพ (อ)
เวลารถออกต้นทางปลายทางประเภทรถที่ให้บริการเวลาในการเดินทาง
17:30นายูงกรุงเทพS.Class10ชม 00น
21:00กรุงเทพนายูง11ชม 20น

ดอนตาล กรุงเทพ
เวลารถออกต้นทางปลายทางประเภทรถที่ให้บริการเวลาในการเดินทาง
17:30ดอนตาลกรุงเทพS.Class11ชม 15น
20:00กรุงเทพดอนตาล

ผาตั้ง กรุงเทพ
เวลารถออกต้นทางปลายทางประเภทรถที่ให้บริการเวลาในการเดินทาง
18:30ผาตั้งกรุงเทพS.Class13ชม 30น
20:00กรุงเทพผาตั้ง