หน้าแรก

ตาราง

จองตั๋ว

พัสดุ

ถาม-ตอบ

ไลน์

ติดต่อ


กรุงเทพ อุดร
เวลารถออกต้นทางปลายทางประเภทรถที่ให้บริการเวลาในการเดินทาง
05:45กรุงเทพอุดรธานี บ.ข.ส.S.Class08ชม 30น
08:00อุดรธานี บ.ข.ส.กรุงเทพ
08:30กรุงเทพอุดรธานี บ.ข.ส.
09:00อุดรธานี บ.ข.ส.กรุงเทพ
10:30กรุงเทพอุดรธานี บ.ข.ส.
11:30

หนองคาย ภูเก็ต
เวลารถออกต้นทางปลายทางประเภทรถที่ให้บริการเวลาในการเดินทาง
12:00หนองคาย บ.ข.ส.ภูเก็ต บ.ข.ส.Normal21ชม 00น
14:00ภูเก็ต บ.ข.ส.หนองคาย บ.ข.ส.
14:00หนองคาย บ.ข.ส.ภูเก็ต บ.ข.ส.
14:00ภูเก็ต บ.ข.ส.หนองคาย บ.ข.ส.S.Class

กรุงเทพ หนองคาย
เวลารถออกต้นทางปลายทางประเภทรถที่ให้บริการเวลาในการเดินทาง
06:30กรุงเทพหนองคาย บ.ข.ส.S.Class09ชม 30น
08:00หนองคาย บ.ข.ส.กรุงเทพ
19:00
20:00กรุงเทพหนองคาย บ.ข.ส.

ขอนแก่น กรุงเทพ
เวลารถออกต้นทางปลายทางประเภทรถที่ให้บริการเวลาในการเดินทาง
09:00ขอนแก่นกรุงเทพS.Class06ชม 00น
11:30กรุงเทพขอนแก่น
20:00ขอนแก่นกรุงเทพ
21:30

หนองบัวลำภู ระยอง
เวลารถออกต้นทางปลายทางประเภทรถที่ให้บริการเวลาในการเดินทาง
08:30หนองบัวลำภูระยองS.Class15ชม 50น

นครพนม ระยอง
เวลารถออกต้นทางปลายทางประเภทรถที่ให้บริการเวลาในการเดินทาง
05:00นครพนม บ.ข.ส.ระยองS.Class17ชม 00น
05:00ระยองนครพนม บ.ข.ส.
05:05นครพนม บ.ข.ส.ระยองNormal17ชม 10น
05:15ระยองนครพนม บ.ข.ส.S.Class19ชม 00น
15:30นครพนม บ.ข.ส.ระยอง17ชม 00น
16:00

นครศรีธรรมราช นครพนม
เวลารถออกต้นทางปลายทางประเภทรถที่ให้บริการเวลาในการเดินทาง
14:00นครศรีธรรมราชนครพนม บ.ข.ส.Normal23ชม 00น

หนองริวหนัง กรุงเทพ
เวลารถออกต้นทางปลายทางประเภทรถที่ให้บริการเวลาในการเดินทาง
08:30หนองริวหนังกรุงเทพS.Class07ชม 40น
19:00
21:00กรุงเทพหนองริวหนัง

กรุงเทพ สร้างคอม
เวลารถออกต้นทางปลายทางประเภทรถที่ให้บริการเวลาในการเดินทาง
21:30กรุงเทพสร้างคอมS.Class10ชม 10น

แกดำ กรุงเทพ
เวลารถออกต้นทางปลายทางประเภทรถที่ให้บริการเวลาในการเดินทาง
07:30แกดำกรุงเทพS.Class08ชม 15น
08:45กรุงเทพแกดำ

กรุงเทพ น้ำโสม (อ)
เวลารถออกต้นทางปลายทางประเภทรถที่ให้บริการเวลาในการเดินทาง
20:30กรุงเทพน้ำโสมS.Class11ชม 00น

กรุงเทพ สุวรรณคูหา
เวลารถออกต้นทางปลายทางประเภทรถที่ให้บริการเวลาในการเดินทาง
07:30กรุงเทพสุวรรณคูหาS.Class10ชม 20น
08:30สุวรรณคูหากรุงเทพ10ชม 00น
20:30กรุงเทพสุวรรณคูหา10ชม 20น

กรุงเทพ สังคม
เวลารถออกต้นทางปลายทางประเภทรถที่ให้บริการเวลาในการเดินทาง
21:30กรุงเทพสังคมS.Class12ชม 20น